Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Szkoły Pływania Pana Kropelki

 

1.  Szkoła Pływania Pana Kropelki, zwana dalej "Szkołą", funkcjonuje w ramach organizacyjnych Term Cieplickie, zwanych dalej "Termami".

2.  Regulamin Szkoły wynika z Regulaminu Ogólnego Term oraz regulaminów szczegółowych poszczególnych stref, atrakcji wodnych itp., chyba że poniższe zapisy stanowią inaczej.

3.     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych

 • pisemny akces, a w przypadku dzieci i młodzieży – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna

 • zakwalifikowanie na zajęcia (ilość grup i miejsc w grupach jest ograniczona)

4.     Karta Członkowska:

 • jest imienna (musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Szkoły)

 • nie może być odstępowana ani sprzedawana

 • służy wyłącznie do regulowania należności za lekcje w Szkole Pływania Pana Kropelki

 • służy do regulowania należności przez okres jednego miesiąca

5.     Kartę należy zasilić kwotą zależną od ilości planowanych lekcji w danym miesiącu:

 • 2 lekcje- 110 zł

 • 3 lekcje – 165 zł

 • 4 lekcje – 220 zł

 • 5 lekcji – 275 zł

6.   Wpłaty należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęciowy miesiąca.

7.   Brak wpłaty lub wpłata nieterminowa może skutkować utratą miejsca w grupie zajęciowej 
i wymaga ponownego zapisania (ustalenia grupy i terminów).

8.   Informację o wysokości opłaty za dany miesiąc dla konkretnej grupy zajęciowej można uzyskać 
u Instruktorów Szkoły lub telefonicznie pod numerami: 75-75-46-932 i 881-521-002.

9.    Wniesienie opłaty jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca dziecka w grupie zajęciowej, w związku z tym:

 •  w przypadku nieobecności nie przysługuje zwrot opłaty,

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instruktor może zdecydować o możliwości odrobienia opuszczonych zajęć z inną grupą.

10.  Warunkiem przystąpienia do lekcji jest posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć - w tym obuwia basenowego i ręcznika.

11.  Rodzic/opiekun ma obowiązek przed zajęciami poinformować Instruktora o każdym przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych dziecka.

12.  Do zajęć Instruktor nie ma prawa dopuścić osób z infekcją, stanem zapalnym, temperaturą, chorobą zakaźną, z ranami, podrażnieniami skóry lub opatrunkami, a także cierpiących na inne dolegliwości, mogącymi mieć wpływ na innych uczestników zajęć.

13.  Zajęcia trwają 1,5 godziny z czego 45 minut stanowi lekcja nauki i doskonalenia techniki pływania, a pozostały czas przeznacza się na swobodne zabawy w wodzie i zajęcia ruchowe itp. (np. latem 
w strefie basenów zewnętrznych).

14.  W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką Instruktora, a nad ich bezpieczeństwem czuwają Ratownicy. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na terenie przebieralni, węzłów sanitarnych, hallu głównego i innych pomieszczeń obiektu opowiadają rodzice i/lub opiekunowie 
(w przebieralni rodzice proszeni są o korzystanie z obuwia basenowego).

15.  W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby trwającej dłużej niż trzy tygodnie konieczna jest konsultacja z Instruktorem dotycząca przynależności dziecka do grupy zajęciowej

16.  Uczestnicy zajęć w grupach zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. 
O liczebności grup decyduje Instruktor prowadzący oraz kierownictwo Term Cieplickich.

17.  Rodzic/opiekun może wnioskować o przeniesienie dziecka do innej grupy, motywując wniosek liczebnością, stopniem zaawansowania lub godzinami zajęć.

18.  Wraz ze wzrostem umiejętności dziecko może zostać skierowane do grupy wyższej.

19.  Decyzję o dołączeniu/przeniesieniu dziecka do grupy zajęciowej ostatecznie podejmuje Instruktor Prowadzący.

20.  Szkółka Pływacka umożliwia korzystanie ze sprzętu oraz przyborów sportowych w czasie zajęć.

21.  Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo być informowany o postępach, korzystać 
z porad i/lub otrzymać indywidualny program ćwiczeń do samodzielnego treningu między zajęciami.

22.  Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo zgłaszać uwagi, skargi lub zażalenia na adres: naukaplywania@termycieplickie.pl

23.  Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.