MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy Spacer 3D SQUASH & FITNESS Zrób Prezent SPORT HOTEL

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Strefy SPA

 

 REGULAMIN SAUNY PAROWEJ

1. Sauna Parowa jest integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik sauny parowej ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Osoby do 16 roku życia nie mogą przebywać w Strefie SPA, zatem korzystanie przez nie z sauny parowej jest niedozwolone.

4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

5. Korzystającym z sauny parowej nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

6. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sauny parowej  należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub pracownikowi strefy SPA.

7. Wszystkie osoby korzystające z sauny parowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i pracowników Term Cieplickich.

8. Zabrania się:

a) manipulowania przy ustawieniach sauny, prób jej włączania/wyłączania, manipulowaniu przy czujnikach

b)      przebywania w saunie nago,

c)       hałasowania, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,

d)      wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru.

9. Przed wejściem do sauny należy:

a)       załatwić potrzeby fizjologiczne,

b)      zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,

c)       zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

d)      umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.

10. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi lub ratownikowi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.

11. Nadużycie alarmu lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a.  anulowaniem prawa do korzystania ze strefy SPA,

b.  anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie,

c.  anulowaniem karnetu i rezerwacji.

12. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

13. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na: choroby zakaźne, nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, klaustrofobię, epilepsję, infekcje z gorączką i inne, a także osobom po niedawno przebytych operacjach, w stanie intoksykacji, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

14. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 45 - 60°C i wilgotność od 45 do 100%.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 Etap 1 - Przygotowanie (10-15 minut)

 •  Zabieg w saunie należy rozpocząć nie wcześniej niż 1,5 - 2 godziny po ostatnim posiłku.
 • Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało i dokładnie je osuszyć.
 • Osoby z tzw. „syndromem zimnych stóp” powinny je ogrzać ciepłą wodą.
 •  Z sauny można korzystać w stroju kąpielowym lub nago, z osłonięciem ciała ręcznikiem bądź pareo, tak aby nie zakłócało to wypoczynku innym użytkownikom sauny.
 •  W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała ani twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

 Etap 2 – Nagrzewanie (20-60 minut)

 • Należy usiąść bezpośrednio na siedzisku lub na ręczniku.
 • Przyjąć wygodną pozycję.
 • Czas pobytu w łaźni jest bardzo indywidualny i zależy tylko od użytkownika – może być krótszy.
 • Proces nagrzewania może być jednokrotny, bądź podzielony na kilka sesji z przerwami na schładzanie ciała.
 • Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli.
 • W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Schładzanie (do 10 minut)

 • Po wyjściu z łaźni należy ochłodzić ciało.
 • Obniżanie temperatury ciała zapewnia kąpiel w zimnej wodzie (10-30ºC) – w Termach Cieplickich należy skorzystać z natrysku, a potem ew. można przejść do groty lodowej.
 • Ciało należy schładzać od stóp, posuwając się następnie w kierunku głowy.
 • Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

 Etap 4 – Odpoczynek (15-30 minut)

 •  W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 •  Korzystne jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków.
 •  Nie należy ubierać się od razu, gdyż jeszcze przez kilka minut możemy się pocić.

 Etap 5 - Dodatkowe zabiegi (15-30 minut)

 •  Po kąpieli w saunie możemy skorzystać z zabiegów, takich jak masaż, bicze wodne, szczotkowanie, odpoczynek w wannie jacuzzi (po dokładnej kąpieli pod natryskiem).

 

REGULAMIN SAUNY FIŃSKIEJ

1. Sauny fińskie są integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w nich przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik saun mają obowiązek zapoznania się z ich regulaminem.

3. Osoby do 16 roku życia nie mogą przebywać w Strefie SPA, zatem korzystanie przez nie z saun jest niedozwolone.

4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

5. Korzystającym z saun nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

6. Wszystkie osoby korzystające z saun są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i pracowników Term Cieplickich.

7. Zabrania się:

a)       manipulowania przy ustawieniach saun, prób ich włączania/wyłączania, manipulowaniu przy czujnikach, zmian temperatury itp.,

b)     używania olejków, roztworów, w których składzie znajduje się alkohol bądź substancje mogące wywołać poparzenie dróg oddechowych

c)       przebywania w saunie nago,

d)       hałasowania, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,

e)       wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru.

8. W saunie należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby ciało nie stykało się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska ani oparć.

9. Przed wejściem do sauny należy:

a)       załatwić potrzeby fizjologiczne,

b)       zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,

c)       zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

d)       umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,

e)       zostawić przed wejściem obuwie basenowe.

10. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi lub ratownikowi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.

11. Nadużycie alarmu lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować

a)    anulowaniem prawa do korzystania ze strefy SPA,

b)   anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie,

c)    anulowaniem karnetu i rezerwacji.

11. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

12. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na: choroby zakaźne, nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, klaustrofobię, epilepsję, infekcje z gorączką i inne, a także osobom po niedawno przebytych operacjach, w stanie intoksykacji, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

13. W pomieszczeniu saun panują temperatury 70 - 120°C i wilgotność od 0 do 40%, a źródłem ciepła są rozgrzane kamienie.

 

INSTRUKCJE KORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ

 Etap 1 - Przygotowanie (10-15 minut)

 •  Zabieg w saunie należy rozpocząć nie wcześniej niż 1,5 - 2 godziny po ostatnim posiłku.
 •  Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało i dokładnie je osuszyć.
 • Osoby z tzw. „syndromem zimnych stóp” powinny je ogrzać ciepłą wodą.
 • Z sauny można korzystać w stroju kąpielowym lub nago, z osłonięciem ciała ręcznikiem bądź pareo tak, aby nie zakłócało to wypoczynku innym osobom.
 • W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała ani twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

 Etap 2 - Pierwsze przegrzanie (8-15 minut)

 • Wskazane jest rozpoczynanie nagrzewania od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
 • Na ławie należy położyć ręcznik, a potem położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami.
 • Na ostatnie 2-3 minuty należy przyjąć pozycję siedzącą z opuszczonymi nogami.
 • Wszelkie zmiany samopoczucia należy traktować poważnie, a w razie wątpliwości niezwłocznie opuścić saunę.
 • W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 - Ochłodzenie (ok. 12 minut)

 •  Im wyższa temperatura w saunie, tym krócej powinna trwać sesja i tym dłużej należy ochładzać organizm.
 • Po wyjściu z sauny warto rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, lub kilkuminutowego odpoczynku.
 • Po odpoczynku, obniżanie temperatury ciała zapewnia kąpiel w chłodnej wodzie (10-30ºC) – w Termach Cieplickich należy skorzystać z natrysku, a potem ew. można przejść do groty lodowej.
 • Ciało należy schładzać od stóp, posuwając się następnie w kierunku głowy.

 Etap 4 - Kolejne przegrzania i chłodzenia (10-15 minut)

 •  Zaleca się powtórzenie czynności Etapów 2 i 3 (łącznie 3 kąpiele).

 Etap 5 Dodatkowe zabiegi (15-30 minut)

 • Po zakończeniu kąpieli w saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut,

 

REGULAMIN SAUNY INFRARED

 1. Sauna infrared jest integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik sauny ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Osoby do 16 roku życia nie mogą przebywać w Strefie SPA, zatem korzystanie przez nie z sauny jest niedozwolone.

4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

5. Korzystającym z sauny nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

6. Wszystkie osoby korzystające z sauny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i pracowników Term Cieplickich.

7. Zabrania się:

a) nipulowania przy ustawieniach sauny, prób jej włączania/wyłączania, manipulowaniu przy czujnikach, zmian temperatury itp.,

b) przebywania w saunie nago,

c)  hałasowania, głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,

d) wnoszenia do sauny jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników i ubioru.

8. W saunie należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby ciało nie stykało się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska ani oparć.

9. Przed wejściem do sauny należy:

a) załatwić potrzeby fizjologiczne,

b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,

c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

d) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,

e) zostawić przed wejściem obuwie basenowe.

10. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi lub ratownikowi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.

11. Nadużycie alarmu lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a) anulowaniem prawa do korzystania ze strefy SPA,

b) anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie, 

c) anulowaniem karnetu i rezerwacji.

12. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

13. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na: płuca, nerki, wątrobę, choroby zakaźne, nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe, hemofilię i skłonności do krwotoków, grzybicę, niewydolność krążenia, stany astmatyczne, choroby naczyń krwionośnych, stwardnienie rozsiane, klaustrofobię, epilepsję, infekcje z gorączką i inne, a także osobom po niedawno przebytych operacjach, w stanie intoksykacji, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

14. W pomieszczeniu sauny panuje temperatura 35 - 60°C, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni.

 

 

REGULAMIN GROTY LODOWEJ

 1. Grota lodowa jest integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik groty lodowej ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Osoby do 16 roku życia nie mogą przebywać w Strefie SPA, zatem korzystanie przez nie z groty lodowej jest niedozwolone.

4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

5. Korzystającym z groty lodowej nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

6. Wszystkie osoby korzystające z groty lodowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i pracowników Term Cieplickich.

7. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w grocie lodowej.

8. Z groty lodowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z tej atrakcji.

9. Z  groty lodowej nie mogą korzystać osoby:

a) z chorobami układu krążenia,

b) niedoczynnością tarczycy,

c) nadwrażliwe na zimno,

d) z przewlekłymi schorzeniami takimi jak gruźlica, nowotwory, itp.

10. Przed wejściem do Groty Lodowej należy:

a) załatwić potrzeby fizjologiczne,

b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,

c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

d) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć je do sucha.

11. Z groty lodowej można korzystać wyłącznie w obuwiu basenowym.

12. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi lub ratownikowi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.

13. Nadużycie alarmu lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a)  anulowaniem prawa do korzystania ze strefy SPA,

b) anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie,

c) anulowaniem karnetu i rezerwacji.

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.