Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin atrakcji Strefy Basenowej

REGULAMIN ATRAKCJI WODNYCH „ZJEŻDŻALNIE”

1. Atrakcje wodne „Zjeżdżalnie” (Rurowe, Rodzinna i „Cebula”) są integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują na nich przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z głębokością basenu lądowni przed pierwszym ślizgiem. Ze zjeżdżalni mogą korzystać tylko osoby umiejące pływać.

4. Użytkownicy zjeżdżalni, a szczególnie opiekunowie dzieci i młodzieży przed skorzystaniem ze zjeżdżalni mają obowiązek, zapoznania się także z tablicami informacyjnymi, oznakowaniem i instrukcją użytkowania oraz przekazania zasad bezpieczeństwa podopiecznym.

5. Opiekunowie są zobowiązani do stałego nadzorowania podopiecznych podczas korzystania ze zjeżdżalni.

6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią w kolejności: opiekunowie dzieci, ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.

8. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.

9. Użytkownik może rozpocząć ślizg dopiero po zapaleniu się zielonego światła oraz po upewnieniu się czy rynna zjeżdżalni jest czynna i w rurze zjazdowej płynie woda.

10. Zjazd odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej z nogami skierowanymi w dół.

11. Po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się spod wylotu zjeżdżalni, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi, a także bezzwłocznie opuścić nieckę hamowni zjeżdżalni.

12. Bezwzględnie zabrania się:

a. rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło,

b. wskakiwania do rynny z rozbiegu,

c. wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,

d. chwytania się rękoma rynny w czasie zjazdu,

e. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub niebezpiecznych zachowań, np. wyścigów, zjazdów parami, grupami,

f. zatrzymywania się w zjeżdżalni,

g. korzystania ze zjeżdżalni w ubiorze posiadającym elementy metalowe, twarde oraz innych mogących uszkodzić rynnę zjeżdżalni.

13. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni przez osoby cierpiące na dolegliwości serca i układu krążenia, lęk przed zamkniętymi przestrzeniami oraz wrażliwe na nagłe przeciążenia.

14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni (dzieci i opiekunowie) są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a. anulowaniem prawa do korzystania ze zjeżdżalni,

b. anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie dziecku wraz z opiekunem,

c. anulowaniem karnetu i rezerwacji.

 

REGULAMIN ATRAKCJI WODNEJ „WANNA Z HYDROMASAŻEM” (Jacuzzi)

1. Atrakcje wodne „Wanny z hydromasażem” (lub „wanny jacuzzi”) są integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w nich przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik wanny jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Użytkownicy wanny jacuzzi, a szczególnie opiekunowie dzieci i młodzieży, przed skorzystaniem z tej atrakcji wodnej mają obowiązek, zapoznania się także z tablicami informacyjnymi i oznakowaniem oraz przekazania zasad bezpieczeństwa podopiecznym.

4. Osoby do 16 roku życia mogą korzystać z wanny jacuzzi wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Opiekunowie są zobowiązani do stałego nadzorowania podopiecznych podczas korzystania z wanny jacuzzi.

5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią w kolejności: opiekunowie dzieci, ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

6. Głębokość wanny jacuzzi wynosi 60 cm.

7. Kategorycznie zabrania się zanurzania się pod powierzchnią wody w jacuzzi.

8. Wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów do wanny jacuzzi jest zabronione.

9. Wchodząc do wanny jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

10. Wejście oraz wyjście z jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony uchwytów.

11. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

12. Kąpiel w jacuzzi odbywa się wyłącznie w pozycji siedzącej.

13. Korzystającym z wanny jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.

14. Zaleca się, aby kąpiel w wannie jacuzzi nie trwała dłużej niż 20 min.

15. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wanny jacuzzi  należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

16. Wszystkie osoby korzystające z wanny jacuzzi (dzieci i opiekunowie) są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

17. W razie wypadku spowodowanego złamaniem regulaminu wanny jacuzzi przez dziecko wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.

18. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a.  anulowaniem prawa do korzystania ze wanny jacuzzi,

b.  anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie dziecku wraz z opiekunem,

c.  anulowaniem karnetu i rezerwacji.

 

 

REGULAMIN ATRAKCJI WODNEJ „SZTUCZNA RZEKA”

 1. Atrakcja wodna „Sztuczna Rzeka” jest integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Użytkownik Sztucznej Rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Użytkownicy Sztucznej Rzeki, a szczególnie opiekunowie dzieci i młodzieży, przed skorzystaniem z tej atrakcji wodnej mają obowiązek, zapoznania się także z tablicami informacyjnymi i oznakowaniem oraz przekazania zasad bezpieczeństwa podopiecznym.

4. Opiekunowie są zobowiązani do stałego nadzorowania podopiecznych podczas korzystania ze Sztucznej Rzeki.

5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią w kolejności: opiekunowie dzieci, ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

6. Atrakcja „Sztuczna Rzeka” dostępna jest dla osób powyżej 160 cm wzrostu.

7. Atrakcja dostępna jest wyłącznie dla osób umiejących pływać.

8. Zabrania się:

a. nurkowania,

b. wskakiwania do niecki poza miejscem do tego przeznaczonym,

c. zatrzymywania się wewnątrz niecki,

d. przemieszczania się w kierunku przeciwnym do nurtu rzeki,

e. wychodzenia na ściankę zewnętrzną lub „wyspę”

9. Wszystkie osoby korzystające ze Sztucznej Rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

10. W razie wypadku spowodowanego złamaniem regulaminu Sztucznej Rzeki przez dziecko wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.

11. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a.  anulowaniem prawa do korzystania ze Sztucznej Rzeki,

b.  anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie dziecku wraz z opiekunem,

c.  anulowaniem karnetu i rezerwacji.

 

 

REGULAMIN BRODZIKA

 

1. Atrakcja wodna „Brodzik dla Dzieci” jest integralną częścią obiektu Termy Cieplickie i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo regulamin szczegółowy.

2. Brodzik dostępny jest dla dzieci do lat 12, przebywających pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

3. Opiekun dziecka ma obowiązek zapoznania się z regulaminem, tablicami informacyjnymi, oznakowaniem i instrukcją użytkowania przed skorzystaniem z brodzika oraz w miarę możliwości przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

4. Opiekunowie są zobowiązani do stałego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i atrakcji wodnych, a także przebywania bezpośrednio przy lustrze wody, utrzymując z podopiecznymi nieprzerwany kontakt wzrokowy.

5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią w kolejności: opiekunowie dzieci, ratownicy oraz pracownicy obiektu Termy Cieplickie.

6. Zabrania się postępowania w sposób niebezpieczny, a w szczególności:

a. wchodzenia na elementy do tego nieprzeznaczone,

b. wskakiwania do brodzika,

c. wpychania i wrzucania dzieci do brodzika,

d. zabaw polegających na przepychaniu, siłowaniu, wyścigach, zanurzaniu itp.,

e. pozostawania dziecka w obrębie lądowiska zjeżdżalni, wchodzeniu na zjeżdżalnię od strony zjazdu, zjazdów jednoczesnych, zakłócaniu zjazdów innym dzieciom,

f. wchodzenia do brodzika wyłączonego z użytkowania.

7. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

8. W razie wypadku spowodowanego złamaniem regulaminu brodzika przez dziecko wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.

9. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:

a. anulowaniem prawa dziecka do korzystania z brodzika,

b. anulowaniem prawa do przebywania w obiekcie dziecku wraz z opiekunem,

c. anulowaniem karnetu i rezerwacji.

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.