MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy Spacer 3D Rezerwuj zajęcia, kort Zrób Prezent SPORT HOTEL

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin pozostawienia psa w Kojcu Term Cieplickich

1. Termy Cieplickie oferują miejsce w kojcu dla psa w trakcie pobytu klienta na basenie. 

2. Rezerwacji kojca należy dokonać minimum z 1 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązkiem jest uzupełnienie i przesłanie na e-mail bok@termycieplickie.pl formularza rezerwacji kojca kliknij tutaj

3. Właściciel, pozostawiający psa w kojcu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w kojcu, pozostawia kontakt telefoniczny do siebie oraz markę i numer rejestracyjny samochodu.

4. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o psie, którego pozostawia w kojcu. 

5. Właściciel ma obowiązek pozostawić kojec w stanie nie gorszym niż zastanym.

6. Właściciel ma obowiązek posprzątać nieczystości po swoim psie, pozostawione na terenie Term Cieplickich.

7. Każda osoba, pozostawiająca psa w kojcu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia psa (szczepienia, odrobaczenie).

8. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt w kojcach nie pozostawia się psów:

a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa,

b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo- i ektopasożytom,

c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych,

d) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,

e) suczek w cieczce,

f) suczek w ciąży,

g) szczeniąt do 6 m-ca życia,

h) z agresywnym usposobieniem,

i) których wygląd sugeruje niewłaściwe traktowanie przez właściciela,

 

j) których stan zdrowia nie pozwala na pozostawianie psa bez opieki. 

9. Termy Cieplickie mają prawo odmówić przyjęcia psa z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.

10. Właściciel jest zobowiązany do pobrania klucza w biurze obsługi klienta a po wyjściu z basenu i wypuszczenia psa z kojca do zdania klucza w biurze obsługi klienta.

11. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z pobytem w Termach Cieplickich.

12. Właściciel pozostawia psa na własną odpowiedzialność, pobyt w kojcu jest bezpłatny. 

13. W sytuacji zaobserwowania niepokojącego stanu zdrowia psa lub jego wyglądu, Termy powiadomią odpowiednie służby weterynaryjne.

14. W przypadku nieodebrania psa do godziny określonej w deklaracji, spółka Termy Cieplickie ma prawo powiadomić odpowiednie służby weterynaryjne i przekazać psa do schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 33a.

15. Psa można pozostawić w kojcach Term Cieplickich w godzinach 9:00 – 21:00.

16. Obiekt nie prowadzi nocnego dozoru dla zwierząt.

17. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2020r.

 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.