Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Ogólny

REGULAMIN OGÓLNY

1. Właścicielem kompleksu basenów termalnych w Jeleniej Górze (zwanego dalej Termami Cieplickimi) jest Miasto Jelenia Góra, a operatorem - Termy Cieplickie Sp. z o.o., ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra. 

2. W skład Term Cieplickich wchodzą następujące części obiektu: hall główny, strefa basenowa wewnętrzna wraz z urządzeniami, strefa basenów zewnętrznych, strefa SPA, część gastronomiczna, sala wielofunkcyjna (fitness), strefa treningu funkcjonalnego, kort do squasha, przebieralnie, ciągi komunikacyjne, zaplecza sanitarne, parkingi i tereny zewnętrzne oraz pozostałe pomieszczenia: gospodarcze, biurowe, socjalne i podnajmowane podmiotom zewnętrznym. 

3. Przed wejściem na teren Term Cieplickich należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych i strefy SPA. Każdy korzystający z Term Cieplickich jest zobowiązany do przestrzegania zapisów regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi. 

4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

5. Zakup biletu lub skorzystanie z usług Term Cieplickich jest rozumiane jako oświadczenie o znajomości i pełnej akceptacji Regulaminu Ogólnego, regulaminów szczegółowych, zgody na respektowanie zarządzeń i poleceń obsługi, a także na utrwalenie wizerunku przez system monitoringu wizyjnego. 

6. Prawo wstępu: 
a. do strefy basenowej prawo wstępu mają osoby dorosłe i dzieci - indywidualnie bądź w grupach: Zorganizowanych i Rekreacyjnych, 
b. do strefy SPA prawo wstępu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia,
c. do strefy treningu funkcjonalnego i na kort squash prawo wstępu mają wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia, 
d. w zajęciach fitness osoby niepełnoletnie mogą brać udział po dostarczeniu pisemnej zgody pełnoletnich opiekunów,
e. do pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych wstęp możliwy jest wyłącznie za zgodą i w towarzystwie uprawnionych pracowników obsługi. 

7. Dzieci i młodzież do 13 roku życia, może przebywać w Termach Cieplickich jedynie pod ustawicznym nadzorem pełnoletnich opiekunów. 
a. Bezwzględnie zabrania się pozostawiania dzieci i młodzieży bez nadzoru w którejkolwiek ze stref obiektu. 
b. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z zasadami korzystania z Term Cieplickich. 
c. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych. 
d. Opiekunowie odpowiadają za wszelkie wyrządzone przez nich szkody. 

8. Umożliwienie samodzielnego korzystania z Term Cieplickich osobom niepełnoletnim, które ukończyły 13 rok życia, nie dotyczy Grup Zorganizowanych i niektórych stref obiektu. 
a. Zapisy punktów 6a, 6b, 6c i 6d stosują się do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunem, bez względu na wiek.
b. Warunkiem uzyskania zniżki grupowej jest zapoznanie się i respektowanie zapisów Regulaminu Grup Zorganizowanych, dostępnego w Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej www.termycieplickie.pl .
c. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z zasadami korzystania z Term Cieplickich i podpisania Oświadczenia Opiekuna Grupy.

9. Termy Cieplickie są czynne w godzinach 08:00 – 22:00. 

10. Osoby korzystające z Term Cieplickich, bez względu na rodzaj i godzinę zakupu biletu, muszą opuścić: 
a. strefę SPA, strefy basenowe, pomieszczenia treningu funkcjonalnego oraz fitness do godziny 21:45, kort do squash do godziny 22:00.
b. strefę bezpłatną i pozostałe pomieszczenia obiektu do godziny 22:15,

11. Termy Cieplickie zastrzegają sobie prawo do przerw technicznych i serwisowych, organizacji imprez zamkniętych, wprowadzania ofert świątecznych i sezonowych, które mogą ograniczać dostępność, zmieniać godziny otwarcia całości obiektu lub jego części. 

12. Obsługa Term Cieplickich może czasowo ograniczyć wstęp do poszczególnych stref ze względu na limity osób jednocześnie w nich przebywających. 

13. W godzinach od 8:00 do 9:00 czynny jest tylko basen pływacki i jeden z dwóch basenów termalnych (bez zjeżdżalni, brodzików, strefy basenów zewnętrznych, strefy SPA i niektórych atrakcji wodnych). Informację o godzinach otwarcia zewnętrznego basenu rekreacyjnego w sezonie letnim można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta i u ratowników. 

14. Rezerwacja torów pływackich jest odpłatna i odbywa się co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, drogą mailową lub telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Obsługi Klienta i Promocji – kontakt na stronie www.termycieplickie.pl . 

15. Osoby korzystające z Term Cieplickich zobowiązane są do: 
a. stosowania się do oznakowania, regulaminów i poleceń obsługi, 
b. dostosowania swoich aktywności do umiejętności oraz aktualnie panujących warunków, 
c. zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, a zwłaszcza poruszania się po mokrych i śliskich powierzchniach wyłącznie w obuwiu basenowym, uniemożliwiającym poślizgnięcie, 
d. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności, 
e. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, zaginięciu osób, awariach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

16. Osoby przebywające na terenie Term Cieplickich i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu, regulaminów szczegółowych lub do poleceń służb ratowniczych, porządkowych oraz pracowników Term Cieplickich, mogą zostać usunięte z terenu obiektu przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego. 

17. Pracownicy obsługi Term Cieplickich mają obowiązek zgłaszać odpowiednim organom i służbom wszelkie przypadki łamania prawa. 

18. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref i urządzeń obiektu regulują regulaminy szczegółowe, dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.termycieplickie.pl 

19. Na terenie Term Cieplickich obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 
a. seria trzech krótkich sygnałów dźwiękowych - ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się poleceniom ratowników lub obsługi, 
b. długi sygnał dźwiękowy - przerwanie/zakończenie zajęć - wyjście z wody, 
c. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i obsługi. 

20. W nieckach strefy basenowej wyznaczone są następujące części: 
a. niecki brodzikowe – o głębokości do 0,6 m 
b. niecki dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,1 m 
c. niecki dla umiejących pływać – o głębokości powyżej 1,1 m 
Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu. 

21. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref i zjeżdżalni dla nieumiejących pływać. 

22. Rozliczanie pobytu w Termach Cieplickich odbywa się w oparciu o cennik dostępny w Biurze Obsługi Klienta i opublikowany na stronie www.termycieplickie.pl . Skorzystanie z niektórych usług, zajęć, wstępów, ulg lub promocji jest możliwe pod warunkiem wcześniejszej, pełnej i potwierdzonej rezerwacji. 

23. Wstęp na płatne strefy obiektu (strefę basenową, strefę basenów zewnętrznych, strefę SPA, salę treningu funkcjonalnego, squash i fitness) odbywa się na podstawie, stanowiącego własność Term Cieplickich, transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), który otrzymuje się po opłaceniu usługi zgodnie z cennikiem. 
a. Osoba korzystająca z Term jest zobowiązana do posiadania transpondera w chwili opuszczania strefy płatnej.
b. Transponder podlega zwrotowi przy wyjściu w celu dokonania rozliczenia w Biurze Obsługi Klienta.
c. Zakazuje się opuszczania obiektu z transponderem. 
d. Za utratę lub zniszczenie transpondera naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 250 zł/szt. 

24. Opłata za wstęp do stref basenowych i SPA Term Cieplickich pobierana jest z góry, a ponadto: 
a. podstawowy czasu pobytu wynosi 120 minut, 
b. po przekroczeniu czasu podstawowego naliczona zostaje minutowo opłata dodatkowa, 
c. opłata z tytułu niewykorzystanego czasu nie podlega zwrotowi, 
d. Termy Cieplickie mogą ustalić bezpłatny czas dodatkowy. 

25. Czas pobytu w strefach basenowych i SPA naliczany jest od momentu aktywacji transpondera w Biurze Obsługi Klienta, do momentu jego rozliczenia. Wyjście do stref bezpłatnych po aktywacji transpondera, powoduje zatrzymanie naliczania czasu i rozliczenie opłaty za pobyt – ponowne wejście wymaga ponownego zakupu biletu wstępu. 

26. Wniesienie zgodnej z cennikiem opłaty za wstęp:
a. do sali treningu funkcjonalnego - uprawnia do korzystania z niej bez limitu czasu w ciągu 1 dnia;
b. na kort squash - uprawnia do korzystania z niego przez 1 godzinę zegarową;
c. na wybrane zajęcia fitness - uprawnia do udziału w tych zajęciach.

27. Osoba kupująca bilet ulgowy musi udowodnić prawo do ulgi w Biurze Obsługi Klienta bezpośrednio przed aktywacją odpowiedniego transpondera. 

28. Pełna należność za korzystanie ze stref płatnych, dodatkowe usługi i przekroczony czas pobytu musi zostać uregulowana przed opuszczeniem strefy płatnej. Potwierdzeniem rozliczenia jest paragon, a na życzenie wystawiana jest faktura VAT. 

29. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury. 

30. W przebieralniach, ciągach komunikacyjnych, węzłach sanitarnych stref płatnych, w strefie Squash & Fitness, a w szczególności w hali basenowej obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu zewnętrznym. Zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe lub sportowe (Squash & Fitness) odbywa się przed wejściem do strefy płatnej. Po zakończeniu pobytu w strefie basenowej zmiana obuwia na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni - za bramkami. 

31. Na terenie strefy basenowej, basenów zewnętrznych i w strefie SPA obowiązuje strój kąpielowy określony w punkcie 37. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. Ubrania i przedmioty osobiste należy przechowywać w szafkach. Przed oddaleniem się od szafki, a szczególnie przed wyjściem z przebieralni do strefy basenowej należy upewnić się, że szafka została prawidłowo zamknięta. 

32. Na terenie Term Cieplickich obowiązują ograniczenia i zakazy w zakresie wnoszenia rzeczy, opisane w punktach 45 do 50 regulaminu. Ponadto przedmioty wartościowe należy przechowywać w samoobsługowych szafach depozytowych przy kasach. Termy Cieplickie odmawiają przechowywania i nie odpowiadają za przedmioty: 
a. zajmujące zbyt dużo miejsca, 
b. za przedmioty które mają zbyt dużą wartość w stosunku do standardu obiektu, 
c. za przedmioty, które zazwyczaj nie bywają wnoszone na teren obiektów basenowych, Nie dotyczy to sytuacji, w której za zgodą Term Cieplickich przyjęto takie rzeczy na przechowanie, a szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Term Cieplickich lub osoby w nich zatrudnionej.

33. Termy Cieplickie odpowiadają wyłącznie za utratę lub zniszczenie rzeczy wniesionych, które zostały powierzone Termom Cieplickim na przechowanie lub zostały umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez pracowników obsługi, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo gdy powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła. 

34. W przypadku stwierdzenia kradzieży lub uszkodzenia przedmiotów umieszczonych w szafce lub szafce depozytowej albo na terenie obiektu, należy niezwłocznie zawiadomić personel i stosować się do jego poleceń. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa osoba pokrzywdzona i ewentualni świadkowie zobowiązani są wypełnić odpowiednie dokumenty inicjujące postępowanie karne. 

35. Obsługa może odmówić wstępu do Term Cieplickich osobom, które w jej opinii: 
a. są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
b. zachowują się w sposób hałaśliwy, niekulturalny, agresywny lub w jakikolwiek sposób mogą zakłócać wypoczynek innym, 
c. nie spełniają ogólnie przyjętych standardów higieny osobistej, 
d. których stan zdrowia mógłby być szkodliwy dla innych (rany, urazy, choroby skóry, choroby zakaźne itp.). 
e. posiadają na ciele opatrunki. 

36. Przed wejściem do strefy basenowej obowiązkowe jest dokładne umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp. 

37. Na terenie strefy basenowej, basenów zewnętrznych i w strefie SPA obowiązuje czysty, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne strój kąpielowy: 
a. strój nie może posiadać zamków błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia, 
b. strój powinien przylegać do ciała i mieć długość maksymalnie do kolan, 
c. strój powinien być pozbawiony kieszeni zewnętrznych, 
d. strój w strefie SPA powinien dodatkowo być odporny na nagrzewanie się (części metalowe mogą być przyczyną poparzenia, części z tworzyw sztucznych mogą ulec zniszczeniu). 
e. poza kąpielą w basenie dopuszczalne jest korzystanie z szlafroków, okryć wierzchnich, strojów plażowych itp. 

38. Przebywanie nago w którejkolwiek ze stref Term Cieplickich jest zakazane. 

39. W strefie SPA dopuszczalne jest korzystanie z saun bez stroju kąpielowego, ale pod warunkiem owinięcia się ręcznikiem, prześcieradłem lub pareo. Zdjęcie i zakładanie stroju kąpielowego musi odbywać się w sposób dyskretny, w kabinie przebieralni obok saun. 

40. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli. 

41. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. W brodzikach bezpośredni ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie. Ratownikami są osoby noszące strój z napisem Ratownik. 

42. Korzystanie z atrakcji wodnych, urządzeń i stref Term Cieplickich może mieć wpływ na samopoczucie i stan zdrowia. Osoby korzystające z Term Cieplickich ponoszą pełną odpowiedzialność za własne, decyzje, zachowanie oraz wybór form odpoczynku, relaksu, zabawy, czy aktywności sportowych. W uzasadnionych przypadkach konieczne jest zapoznanie się z właściwościami mineralnymi wody i ewentualna konsultacja z lekarzem. 

43. W przypadku burzy użytkownicy zobowiązani są bezzwłocznie opuścić baseny zewnętrzne oraz zewnętrzno-wewnętrzne. 

44. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 6 osób. 

45. Z powodów wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa, osobom korzystającym z Term Cieplickich zakazuje się: 
a. wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
b. przebywania w którejkolwiek ze stref w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 
c. wnoszenia napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
d. wchodzenia do wody w strojach lub z przedmiotami zabrudzonymi, mogącymi zanieczyszczać wodę, 
e. korzystania z atrakcji wodnych i zjeżdżalni niezgodnie z regulaminami szczegółowymi, 
f. nurkowania oraz skakania do wody bez wyraźnej zgody ratownika, 
g. wnoszenia przedmiotów szklanych, metalowych, ostrych, kruchych oraz wszelkich innych, które mogą okazać się niebezpieczne, 
h. biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyków lub zachowania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu oraz zakłócający wypoczynek innym użytkownikom, 
i. wszczynania fałszywych alarmów, 
j. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, 
k. ćwiczeń lub zabawy na drabinkach wejściowych, poręczach, mostkach, przejściach itp. 
l. wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody, obszar plaży na basenie zewnętrznym), 
m. wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi, 
n. śmiecenia i zanieczyszczania w jakikolwiek sposób niecek basenowych, pomieszczeń oraz terenu wokół obiektu, 
o. korzystania ze środków chemicznych (w tym higienicznych i kosmetycznych) w nieckach basenowych, w basenach zewnętrznych i saunach. 
p. niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu, 
q. przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub obsługi (nie dotyczy leżaków),
r. wnoszenia sprzętu muzycznego i urządzeń elektrycznych, 
s. jedzenia i żucia gumy w nieckach basenowych, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, a także w ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych pomieszczeń z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do konsumpcji tj. stref gastronomicznych,
t. pozostawiania obuwia basenowego oraz części garderoby lub ręczników w ciągach komunikacyjnych i na przelewach basenowych, 
u. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów-opiekunów osób niepełnosprawnych, zgodnie z osobnymi zasadami) 
v. jazdy na rolkach, rowerach, deskach, a także wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie, 
w. wchodzenia na murki, ogrodzenia, balustrady, kwietniki, elementy „małej architektury” oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nieprzeznaczone, 
x. zaspokajania potrzeb fizjologicznych poza WC. 

46. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej i terenów zewnętrznych. Nie wolno umieszczać leżaków i krzeseł w nieckach basenowych oraz w odległości 2 m wokół nich.

47. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. 

48. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej Term Cieplickich i w wyznaczonych do tego miejscach. 

49. Na teren obu stref basenowych i strefy SPA obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania własnych suszarek do włosów oraz jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. 

50. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratowników. 

51. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają opiekunowie. 

52. Na terenie obiektu, wraz ze strefą basenów zewnętrznych, parkingiem i drogą dojazdową obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

53. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikom obsługi. Termy Cieplickie przechowują rzeczy znalezione maksymalnie przez 7 dni, a następnie przekazują je do właściwego Biura Rzeczy Znalezionych. 

54. Wszelka działalność zarobkowa i reklamowa wewnątrz obiektu, a szczególnie nauka pływania, handel, catering, imprezy klubowe, sportowe i inne, możliwe są wyłącznie po podpisaniu stosownej umowy z przedstawicielem kierownictwa Term Cieplickich. 

55. Dystrybucja wszelkich materiałów reklamowych (w tym ulotek na parkingu, w ekspozytorach i w pomieszczeniach obiektu) wymaga podpisania stosownej umowy z przedstawicielem kierownictwa. Termy Cieplickie zastrzegają sobie obciążanie podmiotów łamiących niniejszy punkt regulaminu, kosztami usuwania reklam i sprzątania, w drodze postępowania sądowego. 

56. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta lub mailowo w Dziale Obsługi Klienta i Promocji.

57. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Term Cieplickich. 

58. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

59. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 lutego 2018 r. do odwołania. 

Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Policja – 997.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilekroć w Regulaminach pojawia się określenie:
a. „Biuro Obsługi Klienta” oznacza to „Recepcję”
b. „Dział Marketingu i Sprzedaży” oznacza to „Dział Obsługi Klienta i Promocji”

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.