Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Odpłatności


1. Rozliczenie pobytu na terenie kompleksu i korzystanie z usług odbywa się w oparciu o CENNIK ustalony przez Termy Cieplickie Spółka z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra. 

2. Kompleks składa się z części bezpłatnej oraz stref płatnych. Przy wejściu na strefę płatną pobierana jest opłata, która nie podlega zwrotowi.

3. Promocje, rabaty i możliwości nieodpłatnego korzystania z kompleksu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie. Nie mogą też być przekazywane innym osobom, firmom lub organizacjom. 

4. Ulgi cennikowe mogą łączyć się ze zniżką grupową lub karnetową zgodnie z osobnymi regulaminami.

5. Do korzystania ze stałych zniżek cennikowych uprawnione są: 

a. osoby uczące się do ukończenia 26 roku życia – bilet ulgowy S;

b. emeryci powyżej 60 roku życia – bilet ulgowy S;

c. wszystkie osoby niepełnosprawne – bilet ulgowy S;

d. dzieci i młodzież ucząca się 4 do 15 roku życia – bilet ulgowy D.

6. Uprawniony musi udowodnić swoje prawo do zniżki (np. poprzez okazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności itp.).

7. Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma prawo do bezpłatnego wstępu na teren kompleksu.

8. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia. Jej pobyt w kompleksie związany jest bezpośrednio z pomocą i odpowiedzialnością, jaką przyjmuje za osobę, którą się opiekuje.

9. Dzieci do 4 roku życia mogą korzystać z kompleksu bezpłatnie, ale pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych. Z jednym opiekunem może wejść do kompleksu maksymalnie dwoje dzieci. 

10. Dokumentem umożliwiającym nieodpłatne lub ulgowe korzystanie ze stref płatnych kompleksu może być karnet, voucher lub inny dokument zatwierdzony przez Termy Cieplickie - Spółka z o.o. 

11. Podstawową jednostką taryfową w Termach Cieplickich są 2 godziny. Po przekroczeniu czasu opłaconego w ramach biletu, system zacznie naliczać minuty dodatkowe wg obowiązującego Cennika.

12. Minuta dodatkowa jest w rozliczeniu zaokrąglana do 30 sekund w dół, powyżej 30 sekund w górę.

13. Istnieje możliwość zakupu biletu całodniowego.

14. Przy wyjściu ze strefy płatnej, należy w kasie dokonać całkowitego rozliczenia za przedłużony pobyt (minuty dodatkowe) i/lub inne wykorzystane usługi. 

15. Czas pobytu w strefach płatnych kompleksu mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przy przejściu przez bramkę wejściową lub 10 minut od chwili zakupu, do chwili ostatecznego rozliczenia i zwrócenia transpondera do kasy lub wrzutni automatycznej. 

16. Obiekt podzielony jest na 5 stref: basenową, SPA, strefę treningu funkcjonalnego i squash, salę fitness oraz gastronomiczną. W każdej ze stref może być ustalona inna stawka za pobyt, zgodnie z obowiązującym Cennikiem i odrębnymi regulaminami stref. 

17. Wejście na strefę basenową możliwe jest po opłaceniu odpowiedniego biletu w kasie i aktywacji transpondera.

18. Wejście do strefy treningu funkcjonalnego i na zajęcia fitness w Sali Fitness możliwe jest po opłacaniu odpowiedniego biletu w kasie i aktywacji transpondera. Aktywowany transponder umożliwia jednorazowe wejście na czas zajęć (Fitness) lub jednorazowe wejście na czas nielimitowany (Strefa treningu).

19. Wejście na strefę gastronomiczną (tzw. „część sucha”) jest bezpłatna.

20. Wejście na strefę SPA:

a. aby skorzystać ze strefy SPA konieczne jest zadeklarowanie tej decyzji przy kasie i zakup odpowiedniego biletu Plus (basen i strefa SPA);

b. Gość, który podczas pobytu w strefie basenowej, podejmie decyzję o skorzystaniu ze strefy SPA, może uzyskać dostęp poprzez przyłożenie opaski transponderowej do czytnika wejściowego. W takiej sytuacji zostanie doliczona opłata w przypadku biletów:

- na 2 godziny - 10 zł/os, 

- bez limitu - 15 zł/os.

c. dopłata do strefy SPA jest ważna przez tyle samo czasu co zakupiony wcześniej bilet.

21. Zakup biletu ze strefą SPA lub dopłaty do strefy SPA upoważnia do wejścia na strefę SPA, ale nie gwarantuje dostępności wszystkich jej atrakcji. 

22. Ze strefy SPA mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. 

23. Termy Cieplickie zastrzegają sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku braku miejsc lub innych czynników mogących wpłynąć na niepoprawne funkcjonowanie kompleksu lub zagrażających zdrowiu i życiu osób korzystających z kompleksu.

24. Faktury dla osób fizycznych za usługi świadczone przez kompleks można otrzymać w kasie, na podstawie paragonów fiskalnych, w terminie do 90 dni od dnia wystawienia paragonów. 

25. Goście kompleksu powinni opuścić:

a. strefę SPA i strefę basenową do godziny 21:45,

b. cały kompleks do godziny 22:15. 

26. Bilety mogą być nabywane wyłącznie w kasie kompleksu, od jego uprawnionych przedstawicieli i partnerów (obiekty) oraz poprzez stronę internetową Term Cieplickich w zakładce “Kup bilet”.  Bilety wstępu nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

27. Oprócz biletów wstępu klient może zakupić Karnet Indywidualny, a podmioty, które podpiszą odpowiednią umowę mogą skorzystać z oferty Karnetów Instytucjonalnych.  Obie formy szczegółowo reguluje Regulamin Karnetów.

28. Karnetem można pokrywać wyłącznie należności przewidziane regulaminem i/lub porozumieniem, a w szczególności - Karnetem Indywidualnym nie można opłacać biletów grupowych.

29. Zgubienie lub zniszczenie transpondera wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 250 zł. Zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki depozytowej wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

30. Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do bezpłatnego korzystania z basenu i siłowni w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2019 roku, art. 30a. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego, którą należy okazać w biurze obsługi klienta każdorazowo przed wejściem na poszczególne strefy.

31. Na terenie Term Cieplickich można wypożyczyć ręcznik - koszt 10 zł/szt. Zgubienie lub zniszczenie ręcznika wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł/szt.

32. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie na podstawie paragonów fiskalnych w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.