Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Karnetów

I.    Przepisy wstępne:
1.    Termy Cieplickie obsługują dwa rodzaje Karnetów: INDYWIDUALNE i INSTYTUCJONALNE.
2.    Karnet jest elektroniczną kartą wielokrotnego użytku (typu pre-paid), na której można gromadzić środki do późniejszego wykorzystania w Termach Cieplickich.
3.    Środki gromadzone na Karnecie są, zgodnie z intencjami właściciela przeznaczane na zakup usług oprocentowanych dwiema różnymi stawkami VAT (8% i 23%).  Przy każdorazowym zasilaniu karty właściciel deklaruje, na jakie usługi będzie wykorzystywał środki.
4.    Przy pomocy Karnetu nie można regulować należności w strefie gastronomicznej.
II.    Karnet indywidualny:
1.    Każda osoba pełnoletnia ma prawo do wykupienia karnetu indywidualnego.
2.    Właściciel Karnetu samodzielnie gromadzi na nim środki, które wykorzystuje później przy rozliczaniu  pobytu i usług w Termach Cieplickich. W zależności od kwoty zasilenia Karnetu do stanu konta doliczane są dodatkowe środki do wykorzystania (bonus).
3.    Karnet jest ważny przez jeden miesiąc od daty wystawienia. Każde uzupełnienie środków przedłuża termin ważności Karnetu w zależności od wielkości zasilenia.
4.    Właściciel może zasilać Karnet następującymi kwotami:
a.    100 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 110 zł (bonus 10 zł) i przedłużenie ważności Karnetu o 2 miesiące,
b.    200 zł – otrzymuje wówczas do wykorzystania 230 zł (bonus 30 zł) i przedłużenie ważności Karnetu o 3 miesiące,
c.    300 zł – otrzymuje wówczas do wykorzystania 350 zł (bonus 50 zł) i przedłużenie ważności Karnetu o 4 miesiące,
d.    500 zł – otrzymuje wówczas do wykorzystania 590 zł (bonus 90 zł) i przedłużenie ważności Karnetu o 6 miesięcy,
e.    1000 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 1200 zł (bonus  200 zł) i przedłużenie ważności Karnetu o 12 miesięcy.
5.    Karnet indywidualny jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez właściciela.
6.    Właściciel może opłacać Karnetem bilety i usługi wykorzystane przez towarzyszące mu osoby.
7.    W przypadku zagubienia Karnetu, jego właściciel musi zgłosić jego utratę w Biurze Obsługi Klienta, celem jego zablokowania, które ma uniemożliwić wykorzystanie zgromadzonych środków przez osoby nieupoważnione.
III.    Karnet instytucjonalny:
1.    Z niektórymi instytucjami, spółkami, urzędami, podmiotami itp., Termy Cieplickie zawierają porozumienie dotyczące zakupu Karnetów dla klientów instytucjonalnych.
2.    Karnety Instytucjonalne nie są imienne i mogą być przekazywane różnym pracownikom.
3.    Karnety Instytucjonalne mogą podlegać szczególnym ograniczeniom i regulacjom.
4.    Wartość bonusu, termin ważności Karnetu Instytucjonalnego i dostępność usług szczegółowo regulują zawarte umowy i porozumienia z instytucją.
5.    Środki zgromadzone na Karnecie Instytucjonalnym nie podlegają zamianie na gotówkę.
IV.    Przepisy ogólne:
1.    Karnetem nie można regulować płatności za bilety ze zniżką grupową. Jeśli właściciel karnetu zdecyduje się uregulować nim należność za pobyt grupy, system potraktuje każdego uczestnika jako osobną jednostkę i nie naliczy 10% zniżki grupowej.
2.    Cenniki i informacje dotyczące Karnetów dostępne są na stronie internetowej www.termycieplickie.pl oraz w obiekcie.
3.    W przypadku gdy należność do uregulowania, przekracza ilość środków do wykorzystania zgromadzonych na Karnecie, Właściciel reguluje różnicę  w Kasie.
4.    Opłata za wystawienie nowego Karnetu, wraz z przeniesieniem środków z zablokowanego wcześniej, wynosi 30.00 zł.
5.    Po upływie terminu ważności:
•    korzystanie z Karnetu jest niemożliwe i konieczna jest jego ponowna aktywacja,
•    środki zgromadzone przez Właściciela Karnetu nie przepadają,
•    ponowna aktywacja możliwa jest poprzez kolejne zasilenie Karnetu,
•    środki pozostałe na ponownie aktywowanym Karnecie sumują się  z wartością nowego zasilenia.
6.    Odblokowanie odnalezionego Karnetu jest bezpłatne, pod warunkiem, że znajdują się na nim niewykorzystane środki i nie minął jego termin ważności Karnetu.
7.    Niewykorzystana wartość Karnetu Indywidualnego może podlegać zwrotowi:
•    na podstawie pisemnego wniosku właściciela karnetu,
•    po odliczeniu kwot bonusowych dodawanych do wpłat,
•    po uwzględnieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł.
8.    Bilet i/lub usługa rozliczana Karnetem, po zatwierdzeniu transakcji, nie podlega zwrotowi.
9.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Odpłatności.


Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.