Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy Spacer 3D Rezerwuj zajęcia, kort Zrób Prezent

recepcja TERMY

Dojazd

Umowa oraz regulamin Szkoły Pływania Pana Kropelki

 

UMOWA nr……………………………..

DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI

 

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu …………………..………….

pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o.o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

a Panem/Panią:

     Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Telefon i email……………..……….……………………………………………………………………………………………….…………

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem

§1

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko dziecka/

 

W czasie jednego miesiąca zajęciowego obejmującego 2,3,4 lub 5 zajęć (tj. 120 minut z czego 45 minut stanowi nauka lub doskonalenia pływania) miesięcznie w  okresie od 03.09.2018 do  30.06.2018. r.  dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu: ………………………………………….…   na godzinę  …………………………………………….                  

 

§2

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen dla 1 dziecka oraz naukę pływania lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

1.    Składka będzie pobierana w pierwszym dniu zajęciowym.

2.     Składka obejmująca jeden miesiąc zajęciowy pobierana będzie jednorazowo i wynosi wielokrotność 35zł za zajęcia w zależności od ilości zajęć w miesiącu-nie ma możliwości opłaty pojedynczych zajęć.

3.    Składka wpłacana będzie na kartę członkowską (której ważność będzie odnawiana automatycznie na okres miesiąca zajęciowego)-koszt wydania karty wynosi 10 zł.

§4

1.    W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek szkoły nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

2.    W przypadku opuszczenia zajęć istnieje możliwość odrobienia zajęć po uzgodnieniu terminu z instruktorem prowadzącym zajęcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

3.    Odrabianie zajęć następuje w czasie trwania umowy o którym mowa w § 1.

§5

1.    Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem do zajęć w Szkole Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term i regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

2.    Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term.

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………….                                                                    ………………………………………………………..

     Termy Cieplickie Sp. z o.o.                                                                           podpis Rodzica/Opiekuna

 

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Termy Cieplickie Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

…………………………………………….

podpis Rodzica/Opiekuna

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Termy Cieplickie Sp. z o.o. danych osobowych mojego syna/córki* ………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w celu realizacji niniejszej umowy.

…………………………………………     …………………………………………….

                                                                                                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

  1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki* …………………..……………………… (imię i nazwisko dziecka)   zarejestrowanych podczas realizacji zajęć Szkoły Pana Kropelki na stronie internetowej Term Cieplickich Sp. z o.o. oraz na profilach Term Cieplickich Sp. z o.o. na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć Szkółki Pana Kropelki.

 

…………………………………………     …………………………………………….

                                                                                                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Jednocześnie  informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r Przetwarzanie danych osobowych z tytułu

Umowy odbywać się będzie w zgodzie w oparciu o:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zw. „RODO”)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Termy Cieplickie Sp. o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zwana dalej Spółką;

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b);

3.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Adres kontaktowy e-mail: alicja.osyda@termycieplickie.pl;

7.      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.