MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy Spacer 3D SQUASH & FITNESS Zrób Prezent SPORT HOTEL

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin podczas pandemii


 

Regulamin korzystania z Term Cieplickich w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 15 grudnia 2021 r. do odwołania. Regulamin sporządzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Celem wdrożenia regulaminu jest:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników Term Cieplickich.

2. Minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektów oraz innych osób 

z zewnątrz.

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

 

Każda osoba korzystająca z Term Cieplickich zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

1. Termy Cieplickie są czynne codziennie w godzinach: 

a. 8:00 – 22:00 - strefa basenowa, kort do squasha, sala treningu funkcjonalnego, 

b. 9:00 - 22:00 – strefa SPA,

c. 12:00 – 20:00 – gabinety masażu.

 

2. Klienci nie mogą korzystać z usług, jeśli:

a. Obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej.

b. Są objęci kwarantanną lub izolacją.

c. Mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 

3. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka tj. w wieku powyżej 60 r.ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe (w tym otyłość), prosimy o rozważenie korzystania z obiektu w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechania korzystania z usług Term Cieplickich do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. 

 

4. Liczba osób przebywających równocześnie w obiekcie nie może przekroczyć 30% standardowego limitu. Osoby zaszczepione po okazaniu paszportu covidowego nie będą wliczane do limitu osób związanych z reżimem sanitarnym.

 

5. W przypadku małych niecek, jacuzzi i saun, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.

 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie:

a. Korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych dozowników płynów do dezynfekcji.

b. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi – minimum 1,5 metra, utrzymywanie minimalnej odległości dotyczy także osób przebywających w basenie.

c. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szafce, z szatni należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w szatni. Osoby korzystające z zabiegów są zobowiązane do noszenia maseczek za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy.

d. We wszystkich strefach prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

e. Transpondery zamykające szafki są dezynfekowane po każdym użytkowniku.

f. Przed kasą może znajdować się jedna osoba.

g. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych nie mogą korzystać z usług Term Cieplickich.

h. W strefie gastronomicznej przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

i. W celu dezynfekcji należy pozostawić szafkę otwartą. 

j. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

k. Z saun należy korzystać boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.

l. Osoba korzystająca z masażu przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

m. Po wykonaniu zabiegu następuje wietrzenie gabinetu oraz dezynfekcja łóżka do masażu i wszystkich przedmiotów, z którymi klient miał kontakt w trakcie zabiegu. 

 

7. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do wykonywania poleceń pracowników Term Cieplickich.

 

8. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 pracownik Term Cieplickich ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

 

9. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.